аГлавна страница / НОВА ЦИВИЛИЗАЦИЯ - защо? /

 

 
Част
1

ISBN  978-954-8193-35-1
 
^
КЛИКНИ СНИМКАТА^
ИЗТЕГЛИ РЕЗЮМЕ

от автора

Най-революционната физико-математическа теория на Земята
 
Единството на Вселената
Васил Манев

част 2 / част 3 / част 4. / част 5 / част 6. / част 7 / част 8

Архимед - Нютон - Мистър Х
са един и същи индивид !!!

Тази теория доказа същото и за:
Платон - Галилей - Айнщайн

 
Бе този свят сред мрак дълбок залутан.
Но биде светлина! И появи се Нютон.

Реванш очакваше обаче Сатаната.
Дойде Айнщайн и върна тъмнината
.
(Александър Поуп)

Първата част на книгата е Въведение. В нея авторът ни представя части от живота си не като обикновена биография (раждане, местожителство, учение, работа, служби и пр.), а като отделни събития, които го характеризират като личност и как достига до епохалните си открития, начинът на разсъжденията му и какви конфликти пораждат те в околните. Единствено тук той прави и емоционална оценка на работата си и ответните реакции на официални институции и лица.

 
 
 
 

Повечето хора си мислят, че нямат достатъчно познания по физика и математика, за да оценят подобаващо книгата и откритията, изложени в нея. Затова Въведението е зареждане на такива желаещи да разберат книгата с увереност, че могат не само да я разберат без никаква особена подготовка, но и да започнат да мислят самостоятелно и да достигат сами до много по-дълбоки и творчески решения като нови хора, способни да променят себе си и обществото с нов начин на мислене и съответни действия и творчество.

Авторът приканва читателя още в началото ПОНЕ ДА ПРОЧЕТЕ ВЪВЕДЕНИЕТО и доказва, че дори само него да прочете, той вече ще е нов човек, зареден с нови импулси и цели и ще има увереността и вдъхновението, че ще разбере книгата и че това ще го промени  като целеполагане и начин на живот, с ново отношение към науката не като отвлечена дейност на кабинетни тунеядци, а като обикновена и ежедневна система за решаване на проблеми от всякакъв род

Тук в книгата за първи път във физиката се доказват фундаментални отправни, нестандартни и неочаквани тези, по които никой не се е сещал да мисли. Като това, което наричаме все още Вселена, че е ограничено кълбо с размери 1028 см. и че можем да излезем от него, т.е. да преминем в отвъдния свят. Нещо, което до скоро се смяташе за обект само на празната вяра и подсъзнателни ритуали на различните религии, мистични учения и "духовни" процедури....

За първи път в историята на науката една чисто физико-математическа теория дава отправна точка за решение във ВСИЧКИ основни области на живота и обществото като това ЩО Е ЖИВОТ, от къде той е произлязъл, на къде и ЗАЩО се развива, как би се променило обществото и отделната личност от тия знания, ако спазва природните закони, основание за изчисляване на "отвлечени" понятия като "добро" и "зло", "справедливост", законност, морал...

Накратко - ако Вие си купите тая книга и я прочетете, за Вас ще започне НОВ ЖИВОТ, ще бъдете вдъхновен да се промените и да действате по нов начин, като разширите хоризонта на желанията и мечтите си напред в невероятното бъдеще на НОВИТЕ СВРЪХТЕХНОЛОГИИ и възможности на НОВИЯ СВРЪХЧОВЕК, подчинен на нови прииродни закони и ...НОВИ, ПО-СМЕЛИ и НЕВЕРОЯТНИ МЕЧТИ!

 
 
 


От момента на започване на работа по
практическо приложение на тая теория...


...това Бъдеще ще дойде след 5-10 години,
породено от
В
ЕЛИКИТЕ БЪЛГАРСКИ ОТКРИТИЯ, най-велики в историята на Човечеството, включително и тази теория !

Ще възникне изцяло Нова Цивилизация !   Хората й ще са БЕЗСМЪРТНИ !

Към звездите и галактиките ще полетят хиляди такива космически кораби !


Млечният път ще е нашият ГАЛАКТИЧЕСКИ  СЪЮЗ

Лекция за ВЕЛИКИТЕ БЪЛГАРСКИ ОТКРИТИЯ (трите основни),
обясняващи и доказващи нашето
галактическо бъдеще (43 мин.)
 

 

 
 
 

^горе^

 
 
 

Част 2

ISBN  978-954-8193-35-1

Законът на Нютон за гравитацията е напълно верен и неговото развитие в тази теория тепърва предстои. Тук неговите парадокси се разрешават и се доказва, че около всички звезди възникват планети и ... живот.

      За първи път се доказва, че масите на телата, освен че са функция на скоростта, с която се движат помежду си (както при Айнщайн), така са и функция на разстоянието между тях... Разкриват се поредица от нови, неизвестни до сега закони, които поставят Цивилизацията в НОВА ЕРА на научно-техническо и духовно развитие.

Теорията на Айнщайн е частен случай на тази теория:

НОВ ЗАКОН за ГРАВИТАЦИЯТА.
НОВ ЗАКОН за СЪБИРАНЕ на СКОРОСТИТЕ.
НОВ ЗАКОН за СЪБИРАНЕ на РАЗСТОЯНИЯТА.
НОВИ ФОРМУЛИ за МАСИТЕ.

 

Открита е ЗОНАТА на ПРЕХОД МЕЖДУ СВЕТОВЕТЕ - наш свят (гравитационен) и отвъдни (негравитационни) светове.

Определят се пределите на размерите, плътността и масите на небесните тела, както и ПРЕДЕЛНИТЕ разстояния между тях.

Т.е. да се търсят планети на разстояния, по-големи от 3,8336.1016см от Слънцето, е пълен абсурд...

 

 
 
 

^горе^

 
 

Част 3

ISBN  978-954-8193-35-1


Заглавието на този том скромно прикрива понятието
АНТИГРАВИТАЦИЯ,
името и дефиницията на която дава за първи път авторът. Когато телата са неподвижни, те се подчиняват на Закона на Нютон за гравитацията, но когато се въртят, гравитационната сила се разпада на три сили - на привличане, на отблъскване и на центробежна сила. Има условия, при които телата се освобождават от гравитационното въздействие на Земята и се отблъскват от нея, т.е. получава се АНТИГРАВИТАЦИЯ !

    В тази част се доказва, че съвременната летателна техника не почива на строги научни основи, а на изкуствени, нагласени теории, които вместо да ръководят практиката, паразитират върху нея. След тази теория сегашната летателна техника ще се приема като уродлива форма на теоретичното безсилие.

  < Това е най-новият, най-революционният ПРИРОДЕН ЗАКОН за АНТИГРАВИТАЦИЯТА, с който ще летим до звездите... С него започва Новата Цивилизация и Новата Епоха... От тази теория следва:

 
 
 
 

   1. Телата (космически кораби и хора) могат да се преобразуват в светлина и да се движат с нейната скорост.

 

   2. Ние за 5 години можем да създадем летателни апарати с надсветлинна скорост. Те сами ще произвеждат енергията за движението и за поддържането на живота вътре в тях. Ще притежават собствена гравитация и ускоренията няма да се усещат, с изключение на ПРЕХОДА от подсветлинна към надсветлинна скорост. Който няма Дух, ще анихилира при прехода...

 

    3. С надсветлинна скорост ще напуснем нашата Вселена, без (ако искаме...) да напускаме нейния обем...

 

    4. Изчислена е зоната на преход в отвъдното по скорост...

 

    5. Нова формула за хода на времето.

 

    6. Постигане на скорости, милиарди пъти над светлинната.
 

^горе^

 
 
 

Част 4

ISBN  978-954-8193-35-1

ПРИНЦИП  на  ПОДОБИЕТО е новооткрит колосален космически закон, постигнал т. нар. "Велико обединение" между силни и слаби взаимодействия, между микро и макро Космоса. Нашата Вселена е "слънце" (звезда) в следващото измерение (свят), по ПОДОБИЕ на нашето Слънце, което е "вселена", и в която се развива живот по ПОДОБИЕТО на всяка вселена, но в умален мащаб... Протоните са "звездите" в Слънцето... Фотоните са галактики от "звезди" в протоните... И т.н.

     Начините за преход през границите между световете вече са достъпни.
   Обяснени са раждането, развитието и смъртта на звездите, световете (вселените); изчислено е необходимото време за това.

Изчислени са плътността, масите, размерите, количеството вещество, броя на обектите в звездите, в световете (във вселените) и в елементарните частици.
Изчислено е, кои елементарни частици са микро светове (микро вселени). В тях се развива живот както в нашата Вселена, но в умален мащаб -
ПОДОБНО.
Квантови свойства на гореизброените.
 

 
 
 
 

Приложения:
        *) надсветлинни скорости и радиовръзки.
        *) антигравитационни и фотонни двигатели.
        *) нови, милиони пъти по-мощни лазери.

        *) телепортация на Земята и в Космоса.
        *) нови източници на енергия(свръхприродоопазващи).
        *) превръщане на човека в светлина
(БЕЗСМЪРТИЕ)!
        *) .............
 
 
 

За подробности:
ПРЕХОДИ между СВЕТОВЕТЕ

 

^горе^

 
 

Част 5

ISBN  978-954-8193-35-1

1. За първи път в историята на Цивилизацията възникването и развитието на живота е обяснено с точна наука (физика и математика).

2. Разгадани са тайните на духа, душата, енергийното тяло; раждане, прераждане, размножаване, развитие, причините за смъртта и тяхното премахване (БЕЗСМЪРТИЕ), което става с надсветлинна скорост на Човека и с др. средства. При изчислени условия (надсветлинни скорости и живот в отвъдното) животът може да продължи 1022 години. Тъй като отвъдните измерения (светове) са впъхнати един в друг и са безбройно много, получава се живот с продължителност безбройно много по 1022 години за всяко измерение...

3. Разгадан е изразът от Библията "...мъртвите ще излезнат от гробовете"...
 

 
 
 
 

4. Ще се появи нов челен (водещ) биологичен вид. Всеки нов вид се появява винаги и само от последния водещ (челен) вид. Новият вид Хомо Галактикус ще може да се движи с надсветлинни скорости и да се превръща в светлина (безсмъртие), за разлика от стария вид Хомо Сапиенс, който ще анихилира при тези скорости.

5. Старият биологичен вид Хомо Сапиенс след появата на новия вид ще остане животно както всички останали животни (без развитие, т.е. без творчески способности), тъй като квантите на живота и развитието (духовете) ще преминат изцяло в новия вид.

1. GB(K(0)P) - физико-математическото означение на СВЕТИЯ ДУХ (основен квант на живота), носител на вселенската информация (програми) за развитие. От него се създават новите биологични видове живот. Той се съдържа само в около 44.000.000 мъжки индивида.

2. GF(K(0)P) - физико-математическото означение на МЪЖКА ДУША (мъжки функционален квант на живота). От нея не може да възникне нов вид живот, но възникват разновидностите.

3. GW(K(0)P) - физико-математическото означение на ЖЕНСКА ДУША (женски функционален квант на живота). От нея не може да възникне нов вид живот и нова разновидност, но от нея възникват новите индивиди на вече възникналия вид.

ДУХОВЕТЕ GB(K(0)P), квантите (зародишите) на живота са дошли от Слънцето, което е микро вселена, в която животът се развива така, както и в нашата Вселена. Така като ние, когато овладеем надсветлинните скорости и напуснем Вселената (тя е с диаметър 1028 см), също така микро цивилизации напускат звездите със своята история (минало) и със своите технологии (бъдеще). Именно тези микро цивилизации са зародишите на живота около звездите. В Библията и в Корана са наречени СВЕТИЯТ ДУХ. Всички зародиши (ДУХОВЕ) се преселват във всеки последен (водещ) биологичен вид и така оставят стария вид без технологии (информация) за развитие. Т.е. животните (старите видове) нямат духове (нямат развитие). Сега е историческият момент за проявление на новия вид ХомоГалактикус, а ХомоСапиенс остава поредното животно (без духове, без развитие, без логическо мислене). Затова, ако новият вид не се осъзнае и не вземе управлението на развитието, Земята ще се разтърсва от безпросветни катаклизми...

Ако някои микро-цивилизации напускат Слънцето без необходимото духовно (морално) развитие, те не могат да бъдат духове, а ВИРУСИ. Т.е. вирусите са интелектуално и хуманно недоразвити (нехармонични) духчета (микроцивилизации), напуснали своята вселена (звезда за външния наблюдател). Ето защо, ако ние се развиваме само технически, без да се развиваме хармонично (морално), когато напуснем нашата Вселена, вместо да създаваме живот като духове, ние ще го унищожаваме като вируси, само за да оцеляваме...

Това е много повече образно обяснение, отколкото строго научно, но го направих да подчертая, че техническото развитие, взето само за себе си, не определя цялостното развитие, а е само част от него. И ако и другите основни съставки не се развиват ЗАЕДНО с него ХАРМОНИЧНО, нищо добро не ни чака. Т.е. технологиите сами по себе си не само няма да решат проблемите, но от един момент нататък ще ги усложнят...

6. Така е обяснено възникването на видовете и човека, както и на РАСИТЕ и ПРЕРАЖДАНЕТО.

        Всички растения, животни и хора имат душа + енергийно (негравитационно) + гравитационно (“материално”) тяло.

       Духовете на Земята, родени от Слънцето, са постоянно число – приблизително 45.000.000. Само НЯКОИ мъже имат дух (45.000.000).

        Жените нямат дух. Само някои жени могат наготово да използват за своето развитие духа на мъжете. И това е ДУХОВНАТА между-полова любов. Затова само такива жени могат както мъжете с дух да преминават скоростта на светлината и да станат безсмъртни.

        Останалите хора, които са без духове, на практика са животни (без развитие). Те не могат да се движат с надсветлинни скорости. Ще анихилират, ако се опитат.

        Само хората, които имат дух, ще могат да се движат с надсветлинни скорости.

        Енергийното тяло на мъжете се разпада 40 дни след смъртта, а на жените до 6 месеца. Ако мъже от вида Хомо Сапиенс преминат скоростта на светлината, ще започне тяхната постепенна анихилация в рамките на същите 40 дни и когато те завършат, анихилацията ще бъде пълна. Ако жени, които са от вида Хомо Сапиенс обаче ще анихилират в рамките на 6 месеца, но времеето може и да е по-малко с няколко седмици....

    Хората, които имат дух, имат до 9 живота (прераждания, инкарнации) като ХомоСапиенс, след които не могат да се прераждат като човеци (като ХомоСапиенс), а само като нов биологичен вид ХомоГалактикус. Тяхното енергийно тяло след деветия живот не може да се разпадне и затова те бродят в момента като призраци. Абсолютно доказан такъв случай е Айнщайн... Той не може да се прероди вече като ХомоСапиенс, защото вече е завършил земната си еволюция. Той и такива като него ще отпътуват като призраци заедно с живите хора с дух, които сега са в преходна форма и се възприемат все още като Хомо Сапиенс. Когато се задвижат с надсветлинна скорост и след това се върнат на Земята, вече ще бъдат ХомоГалактикус, а призраците като Айнщайн след надсветлинния полет ще възстановят своите физически (гравитационни ) тела и ще изглеждат така, както са изглеждали като 20 годишни. Всички (здрави, болни, сакати, старци, деца...), които са летели надсветлинно, ще изглеждат като 20 годишни безсмъртни съвършени хора, защото информацията от съвършеното безсмъртно енергийно тяло ще премине изцяло в гравитационното.

        На Земята има 3 основни раси с по 3 подраси, които произлизат една от друга. Всички духове се намират в последната най-съвършената (бяла) раса, която е БЪЛГАРСКАТА... Логически стигаме до извода (за сега), че черната и жълтата раси не могат да летят надсветлинно, че те са на животинско равнище. Но ние сме сигурни, че винаги има изключения...

7. Ще се появи НОВ ВИД ДЕМОКРАЦИЯ, при която държавните глави и ръководителите на всички нива ще могат да се определят с изчисления (обективно), а всеобщите избори ще служат само за проверка на зрелостта на обществото...

8. В момента политиците и държавниците навсякъде по света  са хора без дух, т.е. политиците и държавниците в целия свят са на животинско интелектуално равнище!!!

9. Физико-математическото означение на БОГа (VS):

 
 
 

   >    P = { 0, 1, 2, 3, ...};  n = {... -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3,...}

 
 


Доказани са преражданията на:
Платон - Галилей - Айнщайн

(те са един и същи индивид)

Архимед - Нютон - Мистър Х
(те са един и същи индивид)
 

^горе^

 
 

Част 6

ISBN  978-954-8193-35-1

 1. Математически доказателства на томове 1, 2, 3, 4, 5 без участието на физиката.

 2. Математиката (реалният анализ) лежи на противоречиви и грешни  логически  основи.

 3. Извличат се НОВИ, безкрайно малки сравними числа.

 4. Следва съществуването на квантовореални числа, които приличат на реалните числа, но при тях след десетичната запетая (след реалната част) има определена безкрайност (квантова част).

 5. Връзката между реалната и квантовата част на квантовореалните числа изразява диференциалното и интегрално смятане.

 6. Диференциалното и интегрално смятане ТРЯБВА да се изгражда БЕЗ ГРАНИЦИ (те са излишни), от което

 
 
 
 

  7. Деца от 5-ти клас ще могат да решават задачи от висшата математика за студенти.

  8. Великата теорема на Ферма тук е решена.

  9. Открита е математическа операция, по-проста от събирането... От което следва:

 10. Компютри - милиони пъти по-бързи от сегашните.

 11. ..................

 
 
 


^
горе^

 
 

Част 7

ISBN  978-954-8193-35-1

1. Напълно е разгадана същността на магнетизма.

2. Фотоните са галактики, дошли от нашето предишно измерение, в което сме били преди да се появим в сегашното измерение...

3. Вирусите са несъвършени (недоразвити) микро цивилизации, напуснали нашето предишно измерение.

4. Нашето предишно измерение е Слънцето... Ние сме се появили тук като свети духове (виж Библията).

5. Използване на свeтлината (фотоните), на гравитационното поле и на биополето за лечение.

6. Кога магнитите лекуват и кога разболяват?

 
 
 
 

7. Създаден е уред за лечение на почти всички болести, имитиращ атмосферно-магнитната защита на Земята.

НОВО БЪДЕЩЕ НА МЕДИЦИНАТА :
    Фотоните, които идват от Слънцето, имат конфигурация, която има здравословно въздействие. Това се дължи на атмосферата, която е отличен естествен защитен и почистващ филтър. Фотоните от електрическите уреди имат конфигурация, която има вредно въздействие. За да се защитим от вредните излъчвания, трябва да копираме, до колкото можем, модела на земния механизъм за защита от космическите лъчения. Т.е. един такъв уред трябва да има освен магнитни още и гравитационни полюси (изкуствено гравитационно поле). Ние познаваме огромно количество уреди за лечение, използващи естествени или изкуствени магнитни полета, но досега не ни е известен такъв, който до има и гравитационно поле. Именно нашият “Неогард” за сега единствен в света притежава освен магнитно поле, още и гравитационно поле. Но освен това притежава и още свойства на обвивката на Земята.

 
 
 


^
горе^

Част 8

ISBN  978-954-8193-35-1

        Очаквайте скоро

 
 
 
 


 

^горе^

Архимед - Нютон - Мистър Х,
авторът на тая теория и ние търсим Мистър Х

 


Архимед
а
2 = - 287 г.
година
на раждане


Нютон

а
1 = 1 642 г.
година
на раждане


Мистър Х
а
0 = 1948 г.
година
на раждане

x0 - начало на Хомо Сапиенс; x0 - x1 - интервал на черна раса; x1 - x2 - интервал на жълта раса; x2 - x3 - интервал на бялата раса. От x3 нататък (надясно) ще последва интервал на Хомо Галактикус (Свръхчовек или Космически Човек). Мистър Х вече не може да се прероди като Хомо Сапиенс. Енергийното му тяло вече не може да се разпадне, защото е завършил гравитационната си еволюция. Той може да се прероди само като Хомо Галактикус. Това ще стане, когато премине скоростта на светлината, след което ще се завърне на Земята с младежко гравитационно (физическо) безсмъртно тяло...
(+) - живот в нашия свят; (-) - живот в отвъдното; t = 0 - началото на Новата Ера.
 

като черен човек с три подраси:
а8 = - 143
272 840 г.
а7 = - 22 740 033 г.

а6 = - 3 607 842
г.

като жълт човек с три подраси:
а5 = - 570 986 г.
а
4 = - 88 946 г.
а
3 = - 12 432 г.

като бял човек с три подраси:
а2 = - 287 г.
а
1 = 1 642 г.
а
0 = 1 948 г.

   Формулата за изчисляване на преражданията:
 
an е n-тата година назад във времето преди Новата Ера. a0 е годината на възход, спрямо която се определя an. q  е частното на геометричната прогресия. b0  е стъпката на геометричната прогресия. b0 е минималната разлика, която може да съществува между ражданията в нашия свят на два съседни по време индивида, възникнали от един и същи квант на живота. Формулата е валидна за всеки човек, освен за този, чието прераждане му е първо като Хомо Сапиенс...
 

 

 

 


 

^горе^

Платон - Галилей - Анйнщайн
са един и същи индивид

 


Платон
а
2 = - 427 г.
година
на раждане


Галилей
а
1 = 1 564 г.
година
на раждане


Айнщайн
а
0 = 1879 г.
година
на раждане

x0 - начало на Хомо Сапиенс; x0 - x1 - интервал на черна раса; x1 - x2 - интервал на жълта раса; x2 - x3 - интервал на бялата раса. От x3 нататък (надясно) ще последва интервал на Хомо Галактикус (Свръхчовек или Космически Човек). Айнщайн вече не може да се прероди като Хомо Сапиенс. Енергийното му тяло вече не може да се разпадне, защото е завършил гравитационната си еволюция. Той може да се прероди само като Хомо Галактикус. Това ще стане, когато премине скоростта на светлината, след което ще се завърне на Земята с младежко гравитационно (физическо) безсмъртно тяло...
(+) - живот в нашия свят; (-) - живот в отвъдното; t = 0 - началото на Новата Ера.
 

като черен човек с три подраси:
а8 = - 147
624 000 г.
а7 = - 23 430 762 г.

а6 = - 3 717 540
г.

като жълт човек с три подраси:
а5 = - 588 457 г.
а
4 = - 91 778 г.
а
3 = - 12 940 г.

като бял човек с три подраси:
а2 = - 427 г.
а
1 = 1 564 г.
а
0 = 1 879 г.

   Формулата за изчисляване на преражданията:
 
an е n-тата година назад във времето преди Новата Ера. a0 е годината на възход, спрямо която се определя an. q  е частното на геометричната прогресия. b0  е стъпката на геометричната прогресия. b0 е минималната разлика, която може да съществува между ражданията в нашия свят на два съседни по време индивида, възникнали от един и същи квант на живота. Формулата е валидна за всеки човек, освен за този, чието прераждане му е първо като Хомо Сапиенс...
 

 
 


Курс квалификация по тая теория

Всичко това ще предизвика
Нова Епоха и Нова Междузвездна Цивилизация

^горе^

Главна страница / НОВА ЦИВИЛИЗАЦИЯ - защо?