Главна
За Галактико-Интеграция и НОВА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

6
ПАРЛАМЕНТАРИЗЪМ
a

     

 

     

Можем да дефинираме тази дума от съвременна гледна точка, но премълчаваните класици на комунизма са направили това отдавна много добре. Ето Ленин:

    “Веднъж на няколко години да се решава кой член на господстващата класа ще потиска, ще потъпква народа в парламента - ето в какво се състои действителната същност на буржоазния парламентаризъм не само в парламентарно-конституционните монархии, но и в най-“демократичните” републики.

    Но щом поставяме въпроса за държавата, щом разглеждаме парламентаризма като едно от учрежденията на държавата от гледна точка на задачите на пролетариата в ТАЗИ област, къде е изходът от парламентаризма? КАК ТОГАВА МАЖЕ ДА СЕ МИНЕ БЕЗ НЕГО?…

    Изходът от парламентаризма, разбира се, не е в унищожаването на представителните учреждения и изборността, а в превръщането на представителните учреждения от говорилни в “работещи" учреждения. Комуната (Парижката, бел. пр.) трябваше да бъде не парламентарно учреждение, а работещо, едновременно законодателстващо и изпълняващо законите.” (Ленин цитира Маркс)

    Не парламентарно, а работещо учреждение - това е казано право в очите на съвременните парламентаристи и парламентарни “стайни кученца” на социалдемокрацията ...от Америка до Швейцария, от Франция до Англия, Норвегия и пр.: действителната държавна работа се върши зад кулисите и се изпълнява от департаментите, канцелариите, щабовете. В парламентите само бърборят със специалната цел да залъгват простолюдието.

    Комуната заменя продажния и прогнил парламентаризъм на буржоазното общество с учреждения, в които свободата на мнението и на обсъждането не се изражда в измама, тъй като парламентаристите (пролетарските - бел. пр.) трябва сами да работят, сами да изпълняват своите закони, сами да проверяват какво излиза на практика, сами да отговарят непосредствено пред своите избиратели. Представителните учреждения си остават, но парламентаризмът като особена система, като разделение на законодателния и изпълнителния труд, като привилегировано положение за депутатите тук НЕ СЪЩЕСТВУВА. Без представителни учреждения ние не можем да си представим демокрацията, дори и пролетарската демокрация; без парламентаризма ние можем и ТРЯБВА да минем… (В.И.Ленин, Държавата и революцията, 1917, том 33, стр.43)

    “Комуната не беше парламентарен институт. … Значението на комуната се състои по-нататък в това, че тя направи опит да разбие, да разруши до основи буржоазния държавен апарат - чиновнически, съдебен, военен, полицейски, като го замени със самоуправляваща се масова организация на работниците, която не познава разделянето (виж Демократичен централизъм) на законодателната и изпълнителната власт.” (В.И.Ленин, Тезиси и доклад за партийната демокрация и диктатурата на пролетариата, 4.март [I конгрес на Коминтерн, 2-6 март, 1919], том 37, стр. 477)

    Следващите редове се отнасят за демокрацията, но те в пълна сила се отнасят и за парламентаризма, който е частен случай на демокрацията :

Ето отново
Ленин:

Авторско право © BGL-Biz.com & Уеб дизайн & Авторът

 
 
 

Споделете Вашето мнение тук: