Главна страница

НОВА ЦИВИЛИЗАЦИЯ - ЗАЩО?

Свидетели сме на съдбоносни събития на Земята.
(Ванга, януари 1988)

 

Както когато Хомо Сапиенс е възникнал от маймуната с нови възможности за развитие, а маймуната е останала животно (без развитие), така и сега от Хомо Сапиенс възниква НОВ ВОДЕЩ БИОЛОГИЧЕН ВИД - ХОМО ГАЛАКТИКУС (Космически, на първо време Галактически Човек). След възникването на новия вид Хомо Сапиенс ще остане животно (без развитие), както маймуната и всички преди нея видове.

Този факт се дължи на ДУХА, квантът (зародишът) на живота, дошъл от Слънцето, което е микро вселена, в която животът се развива така, както и в нашата Вселена. По същия начин както нас, когато овладеем надсветлинните скорости и напуснем Вселената (тя е с диаметър 1028 см.), микро цивилизации със своята история (минало) и със своите технологии (бъдеще) напускат звездите. Именно тези микро цивилизации са зародишите на живота около звездите. В Библията и в Корана са наречени СВЕТИЯ ДУХ. Всички зародиши (ДУХОВЕ) се преселват във всеки последен (водещ) биологичен вид и така оставят стария вид без технологии (информация) за развитие. Т.е. животните (старите видове) нямат духове (нямат развитие). Сега е историческият момент за проявление на новия вид - Хомо Галактикус, а Хомо Сапиенс остава поредното животно (без духове, без развитие, без логическо мислене). Затова, ако новият вид не се осъзнае и не вземе управлението на развитието, Земята ще загине от безпросветни катаклизми...

 
     

 

     


Развитието на Човечеството ( y - p )
се изразява чрез геометрична прогресия, т.е.
експоненциалната крива определя
край на времето (
t = 2033 година ) за развитие. Т.е.
започва
Ново време, Ново небе, Нова Земя, Ново развитие,
Нова Епоха, Нова Цивилизация... или самоунищожение...

 


...очакваме НОВО НЕБЕ и НОВА ЗЕМЯ,
на които обитава правда.
(Библия, 2 Петър 3:13)

И видях НОВО НЕБЕ и НОВА ЗЕМЯ; защото ПЪРВОТО НЕБЕ и ПЪРВАТА ЗЕМЯ преминаха...
(Библия, Йоан 21:1)

Но в този ден Земята ще бъде заменена с ДРУГА ЗЕМЯ и Небесата - с ДРУГИ НЕБЕСА.
(Коранът, сура 14 (Ибрахим), ает 48)

Ще дойде времето на ЧУДЕСАТА
и НАУКАТА ще направи ГОЛЕМИ (ВЕЛИКИ) ОТКРИТИЯ в областта на нематериалното.
(Ванга)


Трябва сега да направим своя избор - да останем животни без развитие (ХомоСапиенс) или да бъдем
НОВИ ХОРА (Хомо Галактикус) за развитие по космическите закони. . .

 
 От момента на започване на работа по
практическо приложение на тия теории...


...това Бъдеще
ще дойде след 5-10 години ,
породено от Велики български открития, най-велики в историята на Човечеството !

Ще възникне изцяло Нова Цивилизация !   Хората й ще са БЕЗСМЪРТНИ !

Към звездите и галактиките ще полетят хиляди такива космически кораби !


Млечният Път ще е нашият ГАЛАКТИЧЕСКИ  СЪЮЗ

01
БЪЛГАРСКАТА НАУКА
ВОДАЧ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО за КОСМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ:

 
 ВЕЛИКИТЕ
български
&ОТКРИТИ
Я


 


 Икономика

  Физика и
свръхтехнологии

 

Обществена организация

Универсална
Методология

Лекция за ВЕЛИКИТЕ БЪЛГАРСКИ ОТКРИТИЯ (трите основни, горе),
обясняващи и доказващи нашето галактическо бъдеще (43 мин.)

 
 

  

БОЖИЯТ НАРОД, ОСНОВАТЕЛ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА,
Е БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД
.
(виж доказателства във видеото долу)
 

 

 


 

 
 
 

Човечеството върви към САМОУНИЩОЖЕНИЕ
Документи на ООН и НПО   >   за спасение на Човечеството


ЗАПОЧВА ЕРАТА НА ЧУДЕСАТА
("И видях НОВО НЕБЕ и НОВА ЗЕМЯ" - Библия, Йоан)

 

Политиците и мненията им се менят, само науката остава.
Не всеки, който се и
ма за демократ, разбира от Научна Демокрация,
както не всеки музикант може да изпълнява виртуозно Паганини или Шопен.
 

Ако държиш на истината и на разбирателството виж:
ДЕФИНИЦИИ

 

 ^ горе ^

Математика, Физика и СВРЪХТЕХНОЛОГИИ

ISBN: 978-1-4990-2684-9

началното произведение, от
което ще почне Новата цивилизация и Новата епоха


"Единството на Вселената" е най-революционната теория на планетата за всички времена,

(призната в САЩ и у нас, заведена е в Библиотеката на Конгреса на САЩ под №2014910491), продължение на законите на Нютон. Авторът постига всичко, което Айнщайн не е успял: “Великото обединение” между силни и слаби взаимодействия, между законите на микро- и макро-света, възникване и развитие на Живота и Разума (дух, душа, прераждане, отвъдно, Бог…); антигравитация, телепортация, надсветлинни скорости и радиовръзки (полети до други звезди и галактики), нов вид двигатели и генератори на енергия, без познатите до сега енергийни източници, които всички ще станат излишни като скъпи и вредни за човека и околната среда, свръх-екологосъобразни нови технологии, превръщане на живата материя в светлина и обратно, т.е.

БЕЗСМЪРТИЕ,

доказа се, че НОРМАЛНО човек би трябвало да живее до 1000 години, ако спазва природните закони, а някои индивиди при опрeделени условия могат да живеят години, изразени от число 1 с 24 нули (1024 години) - това е числото ЕДИН СЕПТИЛИОН по системата SI - 1.000.000.000.000.000.000.000.000 , които също не са предел и пак при определени условия и това число може да бъде многократно надхвърлено; контакти с други цивилизации и форми на живот; деца на 11-12 годишна възраст ще решават задачи за студенти (операция по-проста от събирането, интегралното и диференциалното смятане - без граници... компютри - милиони пъти по-бързи от сегашните). НОВА ПРИРОДОСЪОБРАЗНА ОБЩЕСТВЕНА ЙЕРАРХИЯ. Горното можем да постигнем за 5 години от момента на започване на програмата !!! За съжаление, докато не се смени обществената система, която спъва не само развитието, но и унищожава Живота на Земята, тия открития никога няма да бъдат реализирани. А как да бъде сменена системата, отговор дават следващите раздели.

 

Тази теория показва, че Слънцето ще започне да се разширява и до 300-500 години ще достигне Астероидния пояс (отвъд орбитата на планетата Марс и до орбитата на планетата Юпитер). Това е едно от решенията на уравненията, изчисляващи продължителността на ЖИВОТА на звездните системи. Другото решение показва МИГНОВЕНО избухване на Слънцето и за 6 секунди след него ние и Земята ще сме плазма...

Теорията на Айнщайн е ЧАСТЕН случай на тая теория, както и Законът на Нютон за Гравитацията. Авторът е доказал Великата теорема на Ферма, както и такива, за които Нобеловият комитет, различни държави и фондации дават НАГРАДИ за милиони. Само че са поставили уловки и тарикатлъци парите да ги вземат не реалните откриватели на решенията, а всевъзможни фалшиви, измислени и натъкмени слуги на системата.

Не са верни изчисленията на ОФИЦИАЛНИТЕ теории, че Слънцето имало живот още милиони години...

Виж  СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕОРИЯТА (КНИГАТА)
 


 

^ горе ^

Човече, ОПОЗНАЙ СЕБЕ СИ
и ти ще опознаеш БОГОВЕТЕ и ВСЕЛЕНАТА.
(надпис на храм в Делфи)
 

УНИВЕРСАЛНА МЕТОДОЛОГИЯ (ЙОГА)

"ISBN": WWW.WEB

Йога не е единствената
синкретична наука. Оказа се, че и ТАНГРА е такава преди Йога...


Изследванията ни показаха, че Йога не била само комплексна наука за усъвършенстване на личността чрез различни физически и психически техники, но и цялостен мироглед за хармонизиране не само на личността спрямо природата и космоса, но и методология за решаване на проблеми от всякакъв вид - личностни, междуличностни, обществени, научни - въобще какъвто проблем се сетите, той може да бъде решен просто като се намери мястото му в  йерархичната история на развитието му.

Оказа се, че науката Йога не е продукт на индийската цивилизация, а е продукт на българската цивилизация.  От долния линк ще научите повече. Тук ще споменем само, че такива цялостни науки не само за обяснение на природни и обществени явления, но и за тяхното регулиране, са съществували на много места по света. От такива науки са произлезли всички науки и частни дейности на Цивилизацията, наречени синкретични. Една от тях е науката ТАНГРА. Последни изследвания ни насочват към извода, че ТАНГРА не е древен български Бог, а древна българска синкретична наука, предадена на индийците, които са я нарекли Йога.

Чрез тази УНИВЕРСАЛНА МЕТОДОЛОГИЯ (Тангра, Йога) можем вече да овладеем най-съвършеното творение на Природата - ЧОВЕКА. Лечение на всички болести, постигане на свръхспособности и

БЕЗСМЪРТИЕ
МЕДИЦИНАТА СЕ РАЗВИВА ПОГРЕШНО !!!

Разгадани са тайните на ДУХА, ДУШАТА, ПРЕРАЖДАНЕТО, ДУХОВНОТО РАЗВИТИЕ, ЖИВОТ В “ДРУГИЯ СВЯТ”, БОГ, ангели, светци… Оказа се, че НОРМАЛНАТА възраст, до която по природни заложби човек ТРЯБВА да доживее, е 1000 години.

Но при някои индивиди с по-особени заложби животът маже да достигне число, изписано с 1 с 24 нули. Т.е. 1024 години (това е числото ЕДИН СЕПТИЛИОН по системата SI - 1.000.000.000.000.000.000.000.000), които също не са предел и пак при определени условия и това число може да бъде многократно надхвърлено.

Всички проблеми на Човечеството от дълбоко личностните до всеобщите са решени (научно) НОВА ПРИРОДОСЪОБРАЗНА ОБЩЕСТВЕНА ЙЕРАРХИЯ !!! Всичко, което могат машини и технологии (виж т.2.), може и Човекът без технически средства (това e най-верният път) само с тялото и мисълта си ! Всички технически средства са "патерици" за недоразвити!... “Проста” задача :  да превърнем науката в практика, в НОВА КУЛТУРА !!!...

Виж  СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕОРИЯТА (КНИГАТА)
 


 

^ горе ^

Ако някой получава доходи, без да ги изработва,
то някой ги изработва, без да ги получава.
(Монтен)

ИКОНОМИКА

ISBN: 954-616-001-6

един от многобройните
сборници с
наши икономически изследвания


Разполагаме с нови български математико-икономически теории с ранг на открития (за Нобелова награда…), без които Човечеството няма да успее да изгради материалните основи на Новата Цивилизация, защото ще се
САМОУНИЩОЖИ от социални противоречия. Приложението на теориите ще спрат инфлацията до нула, (която е основна причина за катаклизмите в обществото, за възход и падение на цели народи и цивилизации). Разкриват се естествените връзки в системата Природа-Общество-Човек (производство-екология-право-устойчиво развитие), ликвидиране на безработица и престъпност; прости и свръхбързи компютърно изчисление и управленски решения. НОВА ПРИРОДОСЪОБРАЗНА ОБЩЕСТВЕНА ЙЕРАРХИЯ !!!...

Тук имаме анализи и нови теории за стигане до СЪВЪРШЕНСТВО на обективизирането на натуралните, числови отношения при РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на благата. Най-мощното начало направиха в това отношение комунистите Маркс, Ленин, Сталин, цялата немска икономическа школа, дала зашеметяващия икономически бум на Хитлерова Германия и след войната, на американската школа на Леонтиев и неговите ученици нобелисти - преди войната и след нея,

както и постиженията на икономистите микроикономисти на Япония, учили от целия бивш соц лагер, включително и от българите, "Тихоокеанските тигри" и т.н.

Специално внимание е отделено на колосалната работа на учените от ООН, които съградиха историческата програма

Устойчиво развитие и Дневен ред 21,

които направо могат да се нарекат

ПРОГРАМИ ЗА СПАСЕНИЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

Икономиката, както всяка наука, не бива да има нищо общо с политиката и с ИЗВРАТЕНИТЕ желания на олигарсите и техните марионетки - политиците. Тук показваме как именно да бъдат елиминирани последните с икономически средства, а не с лозунги и политически речи, иначе унищожението на Цивилизацията ще бъде неизбежно.

НОВИ ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ
 

 

^ горе ^

ОБЩЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Мечтател е онзи,
който намира пътя си само на лунна светлина.
А наказанието му е,
че съзира зората преди останалите хора
.

Обществото често прощава на престъпниците.
Но не и на мечтателите
.
[Оскар Уайлд (1854-1900 г.)]

1. КРИТИКА на съществуващата обществена организация.
2. НОВ ВИД обществена организация.
3. ОБЩЕСТВО  БЕЗ  ПАРТИИ или действителната пряка демокрация.
4. НОВО ПОНЯТИЕ - КОМПЛЕКСНА  РЕВОЛЮЦИЯ.
5. НОВИ  МИРНИ  ФОРМИ и НАЧИНИ за постигане на промяната.

Предлагаме пълна КРИТИКА на съществуващата обществена система не само по наличните юридически и и икономически закони, но и по новооткрити природни закони. Тезата ни е, че обществените закони произлизат от природните и ако първите не се познават и осъзнават, вторите нямат шанс да бъдат справедливи. Всъщност самото понятие СПРАВЕДЛИВОСТ идва от съответствието между природни и обществени закони.

Досега изследвания на това СЪОТВЕТСТВИЕ или липсата му ние не сме забелязали да има някъде. Ние се надяваме това да го направим, като започнем първо от ДЕФИНИРАНЕ и ПРЕДЕФИНИРАНЕ на основни понятия, защото Вавилонската кула (разделението) на човечеството поради неразбирателство в смисъла на най-обикновени всекидневни думи и изречения е така драстично, че очакваме всеки момент тая изкуствена Вавилонска кула да се срине и ни ЗАТРУПА...

Новите открития за първи път в историята на Човечеството позволяват ОБЕКТИВИЗИРАНЕ чрез ИЗЧИСЛЕНИЯ на ЙЕРАРХИЧНИТЕ обществени отношения. Това никога не е и помисляно някога да бъде правено. Защото се е смятало за твърде сложно или трудоемко, а и по чисто ЕГОИСТИЧНИ съображения на управляващите, които искат да са ВИНАГИ на върха на йерархията, независимо дали го заслужават или не.

Обществената организация, която предлагаме, е следствие на постиженията, изброени по-горе в областта на микроикономиката, но тя нямаше да се появи, ако не беше на лице свръхреволюционната физико-математическа теория в първия раздел.

И така, на вашето внимание тук е

КРИТИКА НА СЕГАШНАТА ПОЛИТ-ИКОНОМИЯ

НОВА ОБЩЕСТВЕНА ЙЕРАРХИЧНА СТРУКТУРА

КОМПЛЕКСНА РЕВОЛЮЦИЯ

ДЕФИНИЦИИ

 

 

^ горе ^

ПРЕХОДЕН ПЕРИОД
КЪМ НОВАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ


УСТАВ НА ООН

На никой човек по Земята няма да му е приятно да влиза в революционни събития - те действат като шок, човек трябва да се пренастройва по разни начини, да променя навици, дневен ред, работа и дори личен живот. Затова ще е по-добре да не се пънем веднага да влизаме в Новата епоха, а постепенно.

Човечеството вече разполага с ПРОГРАМА и СВЕТОВНА КОНСТИТУЦИЯ ( <<< устава вляво), която ще удовлетвори както революционерите, така и еволюционерите :-) .  Такава програма за плавен прогресивен преход към Новото общество е програмата на ООН:

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Както всичко прогресивно, и тая програма е яростно саботирана от световните кукловоди. Но някои страни са толкова напред, че тая програма за тях вече е необратим процес. Но кукловодите саботират тая програма не само в отделните страни, но и в самите ООН.

Буквално единици са хората у нас, които могат да изпълняват тая програма на държавно ниво. А само няколко десетки хора, които само са чували за тая програма. Останалите МИЛИОНИ българи нищичко не са чули за тоя световно исторически процес.

И как ще са чували, когато още през 1992-а г., когато официално стартира тоя процес в Рио де Жанейро и бе подписан от ВСИЧКИ държавни глави в света на най-голям в историята международен форум, нашето държавно чучело, наречено "президент" Желю Желев, скри всички документи,  които не само бе подписал, но и всички, които бяха обнародвани на тоя форум.

Така чучелото Желю Желев успешно изпълни ЗАПОВЕДИТЕ на плана "Ран-Ът" по РАЗЛОЖЕНИЕ на нашата Родина, а всички останали държавници и медиите до ден днешен вече са забравили и не искат да си спомнят тоя супер прогресивен акт на цялото Човечество.

Знаейки предварително огромното значение на тоя световен конгрес, както и подробно неговата предистория, ние намерихме документите от руски и американски сайтове. И сега вече имаме подготвени кадри, които могат да оглавят държавата и да извършат плавния преход към Новата цивилизация.

Международна харта за правата на човека (уставът на ООН) дори може да бъде наша временна конституция, преди да изработим новата, съобразена с новооткритите природни закони, изброени по-горе.

ПОВЕЧЕ ЗА ПРОГРАМАТА
"УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ" НАУЧЕТЕ
ТУК

 


^ горе ^

ОБОБЩЕНИЕ

Най-голямото постижение на откритията е математическото проникване в тайната на Природата - ЖИВОТА и неговия земен апогей - ЧОВЕКА. С това се откриват възможности за съзнателно управляване на неговите физически, умствени, психически, първично енергийни структури, което е фактор за хармонизирането му с всички измерения на Материята и оттам - дефиниране и постигане на целта на Еволюцията и... ЩАСТИЕТО !
 

Епохите на огъня, колелото, металите, учението на Христос, Великите географски открития, парната машина, теорията на Айнщайн, полупроводниците, компютрите, космонавтиката,... можем да обединим в общото понятие

ДЕТСКА ВЪЗРАСТ на ЧОВЕЧЕСТВОТО!
 

С тези открития навлизаме в НОВА ЕПОХА, епохата на: антигравитацията, надсветлинните скорости, телепортациите, проникването в по-висши измерения на Материята (духовните светове), интеграция с извънземни цивилизации и с Космическия Разум; осъзнаване и промяна на Човешкия АЗ и Обществото му според космическите (Природни, Божествени) закони - епоха на
 

ЗРЯЛАТА ВЪЗРАСТ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО,
ЕПОХАТА
на КОСМИЧЕСКИЯ ЧОВЕК и на
 БЕЗСМЪРТИЕТО !

Това ще бъде епоха, когато Човечеството ще пренесе живота си между звездите и галактиките. Слънцето вече е към края на историята си и ще се превърне в червен гигант, с което ще изгори планетите до астероидния пояс, включително и Земята... Този процес вече започна около 2ООО-та година и ще завърши след няколко стотин години (между 300 и 500), в зависимост от нашите умствени, духовни и физически усилия.

Трансформирането на някои индивиди от Хомо Сапиенс към Хомо Галактикус вече започна след 21-ви декември 2012 година и ще завърши окончателно в 2033-а. През това време Новият биологически вид, за да се оформи като такъв, трябва да направи няколко надсветлинни полета, първо до най-близката звезда, Проксима, а после и другаде. Отиването и връщането дотам ще трае съответно ПО 6 години в двете посоки (което време ще тече за земните жители, а за пътешествениците - много по-малко...).

Другият начин за трансформация, естественият, без технически средства, който е нормалният и желателен, за сега поне на нас ни изглежда утопичен. Понеже Човечеството така е затънало в пороци и от там от психическа и умствена слабост, че няма сили и време да изпревари угасването на Слънцето след  между 300 и 500 години.

Екологичните, социалните, духовните катаклизми вече са в действие и ще станат драстични след едно-две десетилетия, когато ще бъде късно за промяна. Това налага Цивилизацията бързо да се обедини около науката и с нейна помощ да преодолее противоречията си, за да се спаси от гибел. Ако не обединим усилията си за НОВО ОСМИСЛЯНЕ, ОСЪЗНАВАНЕ И ПРОМЯНА на битието си, ние просто ще изчезнем като биологичен вид, неспособен да се адаптира и усъвършенства в развиващия се Космос.

       Българските учени и откритията им идват като СПАСЕНИЕ и ШАНС, подарени от Великите Посветени УЧИТЕЛИ на Човечеството, с чиято помощ сме длъжни всички заедно да извършим пионерното дело - подготовка на Цивилизацията за НОВ, КОСМИЧЕСКИ ЖИВОТ!

      Всички несполуки, всички беди, всички трагедии и... всички комедии на Човека възникват главно от незнанието. Все още
 

ЧОВЕКЪТ
НЕ ПОЗНАВА СЕБЕ СИ !

 

^ горе ^

 

ГЛАВЕН ИЗВОД:

 

БЕЗ БЪЛГАРСКИТЕ ОТКРИТИЯ
ЧОВЕЧЕСТВОТО НЯМА ДА СЕ СПАСИ

 

Ето защо няма да се спаси:
Духовното развитие [способността за достигане до по-фундаментални природни закони (фундаментални
логически връзки)] на Човечеството като цяло се измерва с конкретното духовно развитие на конкретни личности. Т.е. връзката, посредничеството, на тези личности между Природата и Обществото е съдбоносна за цялата система Природа-Общество по следния начин:

1, 2, 3 са вектори на материално (гравитационно) развитие:
1. Материално производство.
2. ФИЗИКА и Нови технологии.
3. Хуманитарни науки (изкуства, спорт, медицина).
4 - ОБЩО (универсално, обединено, взаимно, сумарно) (комунистическо, духовно) развитие на Интелекта на Обществото към ПЪРВОПРИЧИНИТЕ, към Природата!

 КРЪГЪТ В СРЕДАТА - ТРАНСФОРМАТОР на фундаментална информация (закони) от природата към обществото и обратно – това е мястото на правителствата, които би трябвало да ги осъзнават и обобщават юридически и практически в общи природо-обществени закони, т.е. държавната власт (СПОСОБНОСТТА да променяш обществото и битието).

Природата е икономична и тя не може да си позволи няколко личности да стоят в основата на развитието. Ето защо са необходими столетия, докато се появи една единствена личност, която да промени революционно представите ни за света. Законите на ПРЕРАЖДАНЕТО(!) и развитието (запазване на информацията) е открил българин (той е Архимед и Нютон от прераждането).

Основните, най-съвършените, единствените личности,
ПРЕКИТЕ ПОСРЕДНИЦИ МЕЖДУ ПРИРОДАТА (БОГА) И ОБЩЕСТВОТО (УЧЕНИТЕ ОТКРИВАТЕЛИ)
(ПРИРОДНИТЕ, БОЖЕСТВЕНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ)
по съответните вектори са като следва:

      1. МАТЕРИАЛНО РАЗВИТИЕ (производство, Икономика) –българин.
   
2. ФИЗИКА и НОВИ ТЕХНОЛОГИИ българин (Архимед и Нютон от прераждането).
    
3. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ - българин.
   
4. Духовно развитие (общ, комунистически път)
КРЪГЪТ в СРЕДАТА - българска УНИВЕРСАЛНА МЕТОДОЛОГИЯ
ЙОГА = ЕДИНСТВО

Схемата е основата на "дървото" - разклоненията, логиката на развитие на обществото. Нагоре "дървото" е разбъркано по ужасен начин - никъде, на никой възел (обществен пост) не се намира личност с необходимите параметри - никой не си е на мястото…

Сегашното развитие на човечеството надолу още не е стигнало до УНИВЕРСАЛНАТА МЕТОДОЛОГИЯ, т.е. не е тръгнало по общ (комунистически) път (осъзнаване на първопричините) (4). Не е узряло за това. Връзката му с всеобщото развитие липсва. Затова и цялата система (обществото), всички вектори (подсистеми) са без връзка с общия път (безпътица):

ПРЕКИТЕ ПОСРЕДНИЦИ МЕЖДУ ПРИРОДАТА И ОБЩЕСТВОТО
(УЧЕНИТЕ ОТКРИВАТЕЛИ
, ПРИРОДНИТЕ, БОЖЕСТВЕНИТЕ ИЗБРАНИЦИ)
просто липсват. Затова системата се разпада така  >>>

Всички се заблуждават, че сегашните технологии и науки, които има Човечеството, са достатъчни, за да се спаси. Човечеството не може да мине без българските открития, защото са ОСНОВНИ. Науките и практиките се развиват независимо едни от други "нагоре" (в материализация), а произлизат ("отдолу") от общи природни закони. Но говорят на езиците на различни науки и затова не се разбират. Тук превеждаме науките на общ език.

без нашите еко-технологии човечеството има най-много още 30-40 години живот !!!

 

^ горе ^

Главна страница

 

Рекламирай ТУК на английски
Авторско право
©
BGL-Biz.com & Уеб дизайн & Авторът

 
 
 
 
 
 

Споделете Вашето мнение тук: