Главна страница

за Галактико-Интеграция и НОВА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

НОВИ БЪЛГАРСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ
За Нобелова Награда

о


Третото Измерение

о

о

Взаимовръзките

о

Йерархията

        Главен спор между социализма (комунизма) и капитализма е:
        Трябва ли икономическите (човешките) отношения да се регулират от централната власт или да се оставят на "свободното", "естественото" ("пазарното") развитие.
        За нас държавното регулиране означава СЪЗНАТЕЛНОСТ, т.е. ЧОВЕЧНОСТ на съюзени индивиди за ОБЩ (комунистически) труд. Иначе не би имало ОБЩество.
(Думата "КОМУНизъм" се превежда от латинското "COMMUNist" като ОБЩ, всеОБЩ)

     

 

     

Същото мислят и дузина
Нобелови Лауреати за Икономика,
но политиците си затварят очите, ушите и ...устата за тях...

        Той, ТРУДЪТ винаги е бил ОБЩ (КОМУНистически) за тези, които се трудят, но присвояването, пропорционалното разпределение - никога. За да бъде, необходимо е ТРУДЪТ да бъде ИЗМЕРЕН. Иначе не би имало яснота в разпределението СПОРЕД ТРУДА и в ЙЕРАРХИЯТА СПОРЕД СПОСОБНОСТИТЕ. (виж чл.7 на Пакта за икономическите... права на Хартата). Всичко останало е празни бръщолевения за погребване на истината.

        Показаните теории са в тази посока - измерване на труда, съзнателно разпределение според труда и съответна йерархия според способностите.

Авторско право © BG-Market.com & Уеб дизайн & Авторът